Edició digital del 30.01.2013

Si ja sou subscriptor

Escrigui el seu email i contrasenya per accedir a la seva subscripció.

¿Heu oblidat la vostra contrasenya?

Si encara no sou subscriptor

Compri aquest número del 30.01.2013
Un número solt 0.99 € Comprar
Subscripció digital
Subscripció digital mensual 4,99 4.99 € Comprar
Subscripció digital anual 49,99 49.99 € Comprar
Subscripció paper + digital
Subscripció mensual paper+digital tots els dies 34.00 € Comprar
Subscripció anual paper+digital tots els dies 388.00 € Comprar
Subscripció laborables paper + digital
Subscripció paper+digital dilluns divendres 24.00 € Comprar
Subscripció paper+digital dilluns divendres 277.00 € Comprar
Subscripció cap de setmana paper + digital
Subscripció paper+digital cap setmana 14.00 € Comprar
Subscripció paper+digital cap setmana 166.00 € Comprar
Subscripció divendres, dissabte i diumenge paper + digital
Subscripció paper+digital divendres diumenge 20.00 € Comprar
Subscripció paper+digital divendres diumenge 229.00 € Comprar
Promo paper + digital
TARGETA REGAL 30 EUROS MEDIA MARKT Subscripció mensual dilluns a diumenge 30.00 € Comprar

Si sou subscriptors del paper

Truqueu-nos al 93 2222722 i us n’informarem.

 

© El Periódico de Catalunya, S.L.

Contacte - Condicions de contratació - Politica de cookies - Ajuda